Duikflessen en veel toebehoren aan de beste prijzen! Duikflessen en veel toebehoren aan de beste prijzen!

Privacy

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

De zetel van de D-Center bevindt zich op Grotestraat 58, 3600 Genk.

D-Center maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is . Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vindt u hieronder.

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de aangifte van een gegevensverwerking, een klacht of vragen om informatie of advies, verwerkt D-Center slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten D-Center wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat D-Center het verzoek niet kan afhandelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres.

Gebruik van cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil D-Center de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die D-Center op haar websites gebruikt.

 1. JavaScript ondersteuning
 • Naam: has_js
 • Doeleinde: browser ondersteunt javascript ja/nee tot einde sessie
 • Meer informatie: een has_js-cookie test de browseromgeving om te zien of de browser een bepaalde functie ondersteunt.
 • Website: http://www.privacycommission.be, http://www.ikbeslis.be; http://www.anthologieprivacy.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. Taalcookie
 • Naam: language_cookie
 • Doeleinde: Taalkeuze bezoeker bijhouden
 • Meer informatie: -
 • Website: http://www.privacycommission.be; http://www.anthologieprivacy.be
 • Juridische status volgens WEC: als user interface customisation cookie (d.i. een cookie dat de gebruikersvoorkeur voor een functie bijhoudt, maar niet gelinkt is aan elementen die identificatie toelaten zoals een gebruikersnaam) is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.6. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. Drupal sessiecookie
 • Naam: SESS..
 • Doeleinde: sessie-ID bijhouden tot einde sessie.
 • Meer informatie: sessiecookies worden gebruikt om statusgegevens op te slaan gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het cache-geheugen zolang een gebruiker de webserver bezoekt die de sessiecookie uitgeeft en worden uit de cache verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten.Dit is een belangrijk sessiecookie, die verwijderd wordt als de browser wordt gesloten. Als deze cookie niet gebruikt wordt, kunnen transacties niet correct/betrouwbaar uitgevoerd worden.
 • Website: http://www.ikbeslis.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. Scalable Inman Flash Replacement cookie
 • Naam: sifrFetch
 • Doeleinde: het cookie wordt gebruikt om de correcte weergave van bepaalde gebieden van de website mogelijk te maken. Het verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie en is onmisbaar voor de werking van de site waardoor het niet kan worden uitgezet.
 • Meer informatie: het sifrFetch cookie is een sessiecookie dat verwijderd wordt wanneer de sessie wordt afgesloten.
 • Website: http://www.ikbeslis.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. eLoket sessie cookie
 • Naam: JSESSIONID
 • Doeleinde: dit cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat twee verschillende verzoeken afkomstig van eenzelfde gebruiker gekoppeld worden.
 • Meer informatie: onmisbare sessiecookies die verwijderd worden als de browser wordt afgesloten. Zonder deze cookies zal geen enkel verzoek geldig zijn en zal de gebruiker telkens geblokkeerd worden.
 • Website:  https://eloket.privacycommission.be
 • Juridische status van het cookie volgens WEC: Als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. Load balancer
 • Naam: Elgpersist
 • Doeleinde: dit cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een gebruiker tijdens een transactie steeds op dezelfde backend-server terechtkomt, waar de applicatieve sessie bekend is.
 • meer informatie: dit is een belangrijk sessiecookie, dat verwijderd wordt wanneer de browser gesloten wordt . Als dit cookie niet gebruikt wordt, kunnen transacties niet correct/betrouwbaar uitgevoerd worden.
 • Website: https://eloket.privacycommission.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.
 1. Application firewall
 • Naam: TSxxx,TSxxx_yy
 • Doeleinde: cookies die gebruikt worden om de transacties met onze server te signen en te beveiligen. De TS cookies controleren of andere domain cookies niet veranderen tijdens de transactie en controleren het referrer-object.
 • Meer informatie: onmisbare sessiecookies die verwijderd worden als de browser wordt afgesloten. Zonder deze cookies zal geen enkel verzoek geldig zijn en zal de gebruiker telkens geblokkeerd worden.
 • Website: https://eloket.privacycommission.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is dit cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese D-Centers) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. D-Center kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.