Duikflessen en veel toebehoren aan de beste prijzen! Duikflessen en veel toebehoren aan de beste prijzen!

Voorwaarden

D • CENTER + Watersportcentrale

Rozenkranslaan 97
3600 Genk (BEL)

Tel.: +32 474 63 06 63

hello@dcenter.be

 

Betaling

Op welke manieren kan ik betalen?
Je kan gemakkelijk en veilig online betalen op onze website. Wij rekenen geen transactiekosten aan.

Betalen kan je op verschillende manieren:

- Paypal
Veilig en gemakkelijk betalen met één van 's werelds grootste betalingsystemen. Dat kan via Paypal. Hiervoor is zelfs geen paypal account vereist. Gewoon je gegevens invullen op de beveiligde PayPal pagina en je kan zo via kredietkaar betalen. Paypal biedt eveneens de mogelijkheid om je account op te laden via je bankrekening en zo te betalen.
Bankoverschrijving
Heb je niet zoveel ervaring met online betalen.  Dan maken we je het graag vertrouwd via een gewone bankoverschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE35 0016 2900 2337, BIC/SWIFT: GEBABEBBVermeld steeds je ordernummer en geef ons een seintje via e-mail of telefoon.
- D-Center Cadeaubon of kortingscode
D-Center voert via tal van kanalen campagnes en verwent klanten geregeld met een korting.  Klanten kunnen ook Cadeaubonnen aankopen als geschenk aan een vriend of familie.  Het kortingsbedrag wordt automatisch verrekend nadat de code is ingegeven en toegepast in het daartoe bestemde vak in de checkoutsectie van de betaliing.

VEILIGHEID
PayPal biedt een van de best beveiligde betaalplatforms ter wereld. Of u nu online koopt, verkoopt of geld overmaakt, bij het gebruik van PayPal bent u altijd beschermd door een extra laag beveiliging. Dat komt omdat al uw financiële informatie, zoals uw persoonlijke gegevens en uw kredietkaartnummer, veilig en versleuteld worden opgeslagen op onze servers. Het is dus niet nodig uw financiële gegevens online of openbaar te delen met de persoon van wie u geld ontvangt of naar wie u geld overmaakt.

 

LEVERING

De levering gebeurt gratis via de webshop van D-Center voor alle bestellingen vanaf 50 euro.  Alle producten kunnen ook gratis afgehaald worden bij D-Center aan het Zilvermeer in Mol.  Verhuurmateriaal of diensten zoals bijvoorbeeld ‘bootduiken’, worden niet verzonden en dienen steeds gebruikt te worden bij D-Center.

Wij maken enkel gebruik van grote transportbedrijven en geven de eventuele verzendkosten weer bij de afrekening.  Hebt u als klant een specifieke voorkeur voor een transportfirma, dan kunt u steeds contact opnemen met D-Center.  De eventuele kosten voor verzending via die firma en het verpakkensmateriaal en behandelingskosten zullen in dit geval doorgerekend worden aan de eindklant volgens de geldende tarieven op dat moment.

D-Center zal de klant zo snel en zo volledig mogelijk informeren over de verwachtte levertijd.  Wij vragen ook verplicht een telefoonnummer door te geven, als extra controle bij de bestelling inden er twijfel is over de door u gewenstte producten of om onregelmatigheden qua beschikbaarheid snel af te stemmen. Goederen op voorraad zijn doorgaans op 1-2 werkdagen bij de klant.  Sommige goederen zijn niet op voorraad en zullen gemiddeld binnen 5-7 werkdagen aankomen.  Wij bezorgen een trackingcode om de status van uw verzending te volgen eens de zending bij D-Center vertrekt.

GARANTIE EN TERRUGGAVE

 • Voor alle producten gekocht bij D-Center heeft u volgens de Belgische wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 
  Deze periode gaat in op de dag na ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. 
 • De goederen dient u onbeschadigd, (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • D-Center betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen terug. 
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  D-Center
  Leopoldsburgsesteenweg 1
  3971 Leopoldsburg
  Vermeld steeds uw ordernummer of voeg een kopie toe van uw aankoopfactuur


Bij een gewenste herroeping dient gebruik gemaakt te worden van Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht MODELFORMULIER VOOR HERROEPING.

GARANTIE

 

Uw aankoopfactuur geldt als garantiebewijs en is niet overdraagbaar naar andere personen.

MARES garandeert de eerste eigenaar dat een MARES product, mits aangeschaft bij een erkende MARES dealer, bij normaal gebruik tijdens recreatieve duiken vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Op http://www.mares.com staat een overzicht van alle erkende MARES dealers.

De garantie op MARES producten kan per product en per jaar verschillen. Gewoonlijk is de garantie beperkt tot twee jaar vanaf de datum van aankoop door de consument ("garantietermijn") tenzij anders wordt vermeld. Deze datum dient te worden aangetoond middels het aankoopbewijs (kassabon of factuur). Voor sommige categorieën en landen geldt een uitgebreidere garantie (bijvoorbeeld voor ademautomaten en computers). Deze wordt hier niet beschreven of nader toegelicht.
Garantieclaims kunnen alleen worden geaccepteerd als het defecte product in zijn geheel wordt geretourneerd, compleet met het volledig ingevulde en door een erkende MARES dealer ondertekende garantiebewijs en de aankoopbon met daarop de aankoopdatum.
MARES behoudt zich het recht voor gratis service te weigeren indien de vereiste documentatie niet bij het product wordt overlegd of indien de informatie onvolledig, onleesbaar of onjuist is.

HOE MAAKT U AANSPRAAK OP GARANTIE?

Garantieclaims moeten binnen twee maanden nadat een defect is vastgesteld, worden ingediend bij D-Center.  Wij zullen het product versturen naar de betreffende leverancier.  Elk product heeft een andere garantietermijn en is doorgaans maximum 2 jaar en beperkt tot een fabrieksgarantie.  U kunt de geldende garantietermijn opvragen via D-Center of de desbetreffende fabrikant. 
Als het product binnen de garantietermijn is aangeschaft, wat moet blijken uit bovenstaande documentatie, en om welke reden dan ook (tenzij vermeld onder de beperkingen) defect blijkt te zijn, vervangt of repareert de leverancier het product naar eigen keuze kosteloos, met uitzondering van de verzendkosten die voor rekening komen van de consument. D-Center behoudt zich het recht voor het geclaimde product te vervangen door een soortgelijk product van vergelijkbare waarde indien het desbetreffende product niet (meer) leverbaar is.
Indien een product (of onderdeel) gerepareerd of vervangen wordt, wordt de oorspronkelijke garantie van twee jaar vanaf de dag van aankoop niet verlengd.
Indien op het product geen garantie zit overeenkomstig de voorwaarden van deze Beperkte garantie, behoudt D-Center zich het recht voor verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
Als het product niet via D-Center is aangekocht en/of geen geldige factuur kan voorgelegd worden, kan de consument geen garantie claimen via D-Center. D-Center is gerechtigd om administratiekosten en alle andere verzendkosten en invoerrechten die betrekking hebben op garantieclaims voor niet-D-Centeraankopen, bij de consument in rekening te brengen.

DEFECTEN DIE NIET ONDER DE MARES GARANTIE VALLEN

Uitsluitend defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten vallen onder de dekking van de fabrieksgarantie. Andere defecten of beschadigingen, in het bijzonder degene die hieronder worden vermeld, vallen niet onder de dekking van de garantie:
• Defecten of beschadiging als gevolg van normaal gebruik en normale slijtage• Defecten of beschadiging als gevolg van grof, ongebruikelijk of onjuist gebruik of gebruik onder ongebruikelijke omstandigheden (klappen, schokken, laten vallen, stoten, enz.)• Defecten of beschadiging als gevolg van het gebrek aan onderhoud, onjuist onderhoud of nalatigheid• Defecten of beschadiging die bekend of zichtbaar waren op het moment van aankoop van het product• Duidelijke defecten of beschadiging, stilzwijgend geaccepteerd, die de werking van het product niet beïnvloeden• Krassen op of beschadiging van het kunststof, glas en andere uitwendige vlakken als gevolg van normaal gebruik van het product• Defecten of beschadiging veroorzaakt door schoonmaakmiddelen of andere substanties die agressieve chemicaliën (oplosmiddelen, surfactanten, agressieve reinigingsmiddelen, enz.) bevatten• Defecten of beschadiging als gevolg van modificaties en aanpassingen die zonder toestemming aan het product zijn aangebracht• Defecten of beschadiging veroorzaakt door onjuiste assemblage van de componenten• Defecten of beschadiging veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van het product• Defecten of beschadiging veroorzaakt door langdurig gebruik van het product in chloor- of verontreinigd water• Defecten of beschadiging veroorzaakt door blootstelling van het product aan overmatige temperaturen of vuur of door langdurige blootstelling aan zonlicht.De garantie biedt geen dekking voor alle componenten die onderhevig zijn aan normale slijtage (o-ringen, filters, membranen, lampjes, batterijen, rubber onderdelen, siliconen onderdelen, latex, neopreen, ritsen, enz.) tenzij kan worden aangetoond dat het probleem een fabricagefout betreft.
Deze garantie is niet van toepassing op materiaal dat is bestemd voor verhuur, voor militair gebruik of voor gebruik door beroepsduikers.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

D-Center is niet aansprakelijk voor enig letsel of enige schade die personen, objecten of dieren als gevolg van het gebruik van dit product direct of indirect oplopen. D-Center is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat de gebruikershandleiding in zijn geheel en in het bijzonder de aanwijzingen met betrekking tot gebruik en onderhoud van het product niet worden nageleefd.
D-Center is niet aansprakelijk voor enige afspraken, schriftelijk of mondeling, buiten de afspraken die onderdeel zijn van deze garantievoorwaarden.
De aansprakelijkheid van D-Center is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product, naar keuze van D-Center.
D-Center betaalt geen schadevergoeding voor ongemak dat wordt veroorzaakt door het onvermogen het product te gebruiken, of voor eventuele kosten die worden gemaakt terwijl het product wordt gerepareerd of vervangen.